استخاره

استخاره برای خود شرایطی دارد
در زندگی هر یک از ما گاهی بر سر دو راهی قرار می گیریم و بعد از مشورت با دیگرانم و زدن تمامی درها اگر نتوانستیم راه خودمان را انتخاب کنیم به استخاره روی می اوریم و از خداوند طلب خیر میکنیم .پس استخاره زمانی است که فرد تمامی درها را زده باشد و به نتیجه ای نرسیده باشد

با توجه و توکل و وضو ابتدا چهارده صلوات بفرستید

روی یکی از خانه های جدول کلیک کنید نتیجه را در زیر جدول مشاهده کنید

ویلایلیفلفواوحی
خیییصتلصسرهسهلس
هلفجحفخاتذایمصی
یلعالهنوهریجلمذ
ظلذاملارهلاهترف
مالملاوایرداامل
بدهعبمترنشهذسار
اایاوایلصلدترمل
رصوحومتطاودازان
ولمعقبنلفووراهو
اع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ی و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ی ر
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت

ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2018 توسط مدیریت

©ایران پاتوق / تمامی حقوق محفوظ و مربوط به این سایت می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر نام و لینک منبع مجاز است