ونریزیها مفید است .۴.در رفع نقرس و زردی موثر است .۵.استفراغ را برطرف می کند .

۶.در رفع اختلالات گردش خون مربوطه به دوره بلوغ و یائسگی موثر است .

۷.هنگامیکه پوست صورت قرمز می شود و ملتهب است خوردن دم کرده آن اثر مفید درد .

۸.گرد برگهای جوان و خشک شده مو ، اثر خوبی در رفع خونریزیهای رحیم و خون آمدن از بینی درد .

۹.برای برطرف کردن سرمازدگی دست و پا جوشانده برگ مو را تهیه کرده و دست و پا را بمدت ۱۵ دقیقه در آن قرار دهید .

۱۰.برای تهیه دم کرده برگ مو ، مقدر ۱۵ تا ۲۰ گرم برگ مو را در یک لیتر آب جوش ریخته و بگذارید ۱۰ دقیقه بماند .

۱۱) از دم کرده برگ مو می توان برای شستشوی چشم در مورد ورم ملتحمه استفاده کرد .

۱۲.دم کرده برگ مو برای رفع واریس مفید است .

دانه دانه خوردن آن گواراتر است و اندوه را میزداید بخصوص سیاه آن بهتر است.

خواص طبی هسته انگور

هسته انگور از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است :

۱)دارای تانن است بنابراین قابض است .

۲) اسهال را برطرف می کند .

۳)ترشح ادرار و اسپرم را کم می کند .

۴) گرد هسته انگور را برای درمان به مسلولین می دهند .

۵)هسته انگور برای آنهایی که مثانه و کلیه ضعیف دارند مضر است .