طرز تهیه خورش چغاله بادام خورش فوق العاده خوش طعم و بینظیر فصلی

طرز تهیه خورش چغاله بادام خورش خوش طعم و بینظیر فصلی

طرز تهیه خورش چغاله بادام , خورش جغاله بادام  فوق العاده خوش طعم , دستور تهیه خورش چغاله بادام,  روش تهیه خورش چغاله بادام فصلی , خورش چغاله بادام,مواد لازم  خورش چغاله بادام,آموزش خورش چغاله بادام

ﻣﻮﺍﺩ ﻻ‌ﺯﻡ خورش چغاله بادام :

ﭼﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﺩﺍﻡ : 500 ﮔﺮﻡ

ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺭﺷﯽ : 700 ﮔﺮﻡ

ﻧﻌﻨﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ : 150 ﮔﺮﻡ

ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ : 350 ﮔﺮﻡ

ﭘﯿﺎﺯ ﺑﺰﺭﮒ : 2 ﻋﺪﺩ

ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ : 1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼﺧﻮﺭﯼ

ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻭ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ :1/2 ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ : ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ

ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ : ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ‌ﺯﻡ

طرز تهیه خورش چغاله بادام , خورش جغاله بادام فوق العاده خوش طعم , دستور تهیه خورش چغاله بادام, روش تهیه خورش چغاله بادام فصلی , خورش چغاله بادام,مواد لازم خورش چغاله بادام,آموزش خورش چغاله بادام

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪخورش چغاله بادام :

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻼ‌ﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﯿﺎﺯﺩﺍﻍ،ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺭﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻐﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻮﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺩﺍﻍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻥ،4 ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﺣﺎﻻ‌ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﭙﺰﻧﺪ. ﭘﺨﺖ ﭼﻐﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺨﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭼﻐﺎﻟﻪ، ﻧﻌﻨﺎ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺭﺵ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﺷﺪ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻌﻨﺎ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺧﻮﺭﺵ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﺳﭙﺲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺭﺑﻊ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﻏﺬﺍ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺮﺷﯽ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺏﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﯾﺎ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺮﺷﯽ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ ﺧﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﻠﻮ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ.

طرز تهیه خورش چغاله بادام , خورش جغاله بادام  فوق العاده خوش طعم , دستور تهیه خورش چغاله بادام,  روش تهیه خورش چغاله بادام فصلی , خورش چغاله بادام,مواد لازم  خورش چغاله بادام,آموزش خورش چغاله بادام

ارسال شده در تاریخ 8 آگوست 2018 توسط خدیجه ص با موضوع دسته‌بندی نشده , غذای ایرانی
بازدید : 2,090
دیدگاه خود را ارسال کنید ( بدون دیدگاه )

لطفا کادر زیر را تکمیل کنید *

©ایران پاتوق / تمامی حقوق محفوظ و مربوط به این سایت می باشد و کپی از مطالب ایران پاتوق حتی با درج لینک منبع ممنوع بوده و پیگیری قانونی خواهد شد.