فال انبیا

 

چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید
حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید
حالا بروی عکس زیر کلیک کنید.

 

نوشته شده توسط در تاریخ 24 مرداد 1397