پیشگیری از سرماخوردگی با افزایش مقاومت بدن در فصل های سرد

پیشگیری از سرماخوردگی با افزایش مقاومت بدن در فصل های سرد پیشگیری از سرماخوردگی با افزایش مقاومت بدن در فصل های سرد پیشگیری از سرماخوردگی بله این بیماری با شروع فصل های سرد به سراغمان میاد بهترین راه یشگیری افزایش مقاومت بدن با تغذیه مناسب و رعایت اصول بهداشتی است از آنجایی که این بیماری مسری است .رعایت قوانین بهداشتی تاثیر بسزایی در جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی را دارد. چطوری در فصل ...
نوشته شده توسط در تاریخ 4 آبان 1397ادامه مطلب