گراند هتل قزوین اولین هتل اروپایی ایران

گراند هتل قزوین اولین هتل اروپایی ایران گراند هتل قزوین اولین هتل اروپایی ایران گراند هتل قزوین اولین هتل اروپایی ایراندر سال ۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. شاید کمتر گردشگری متوجه حضور اولین هتل ایران در این خیابان شود، چون جلوی آن را ایرانیت‌های فلزی محاصره کرده‌اند تا مبادا آواری به روی رهگذری فرو بریزد.در اوایل سلطنت ناصری، کاروانسراهای بسیاری وجود داشتند که تعداد آنها در ...
نوشته شده توسط در تاریخ 24 اردیبهشت 1395ادامه مطلب