نوازش و آغوش «نوازش» و «در آغوش گرفتن» موجب کاهش استرس می‌شود

نوازش و آغوش «نوازش» و «در آغوش گرفتن» موجب کاهش استرس می‌شود نوازش و آغوش «نوازش» و «در آغوش گرفتن» موجب کاهش استرس می‌شود نوازش و آغوش , کاهش استرس با نوازش و آغوش, ایجاد امنیت برای کودکان با نوازش و آغوش ,نوازش و در آغوش کشیدن , جالبه بدونید؛ اگر صبح ها زوجین ۳۰ ثانیه هم را در آغوش بگیرند، استرس در آن روز به حداقل خود میرسد. صبح زمانی است که بدن به ...
نوشته شده توسط در تاریخ 13 اردیبهشت 1397ادامه مطلب