قیصریه: بازاری به بزرگی تاریخ در اصفهان

قیصریه: بازاری به بزرگی تاریخ در اصفهان  بازار قیصریه اصفهان قیصریه: بازاری به بزرگی تاریخ در اصهان و یکی از معروفترین بازارهای تاریخی ایران است که به بازار شاهى نیز شهرت دارد، این بازار  از سردر قیصریه شروع و به بازار چیت‌ساز‌ها و از آنجا به بـازار دارالشفا منتهى می‌شود. بازار قیصریه یکی از مراکز مشهور صنایع دستی است. این بازار از بزرگ‌ترین و مجلل‌ترین مرکز خرید و ...
نوشته شده توسط در تاریخ 22 اردیبهشت 1395ادامه مطلب