گوردخمه اسحاق وند مقبره ای به جا مانده از دوره مادها

گوردخمه اسحاق وند مقبره ای به جا مانده از دوره مادها گوردخمه‌ اسحاق وند مقبره ای به جا مانده از دوره مادها گوردخمه اسحاق وند یا سکاوند و در کل گوردخمه های ایران چیستند ؟! در باور نیاکان باستانی ما، تن بی‌جان، هیچ ارزشی نداشته و ناپاک بوده است. از این رو، نحوه‌ی از بین رفتن جسد نیز چندان اهمیتی نداشته است و فقط تنها قاعده‌ی ضروری در باب تدفین اموات این ...
نوشته شده توسط در تاریخ 19 خرداد 1395ادامه مطلب