خلیج فارس در کتب تاریخی و جغرافیایی از آغاز تا کنون

خلیج فارس در کتب  تاریخی و جغرافیایی از آغاز تا کنون خلیج فارس را بهتر بشناسیم :خلیج فارس در کتب تاریخی و جغرافیایی از آغاز تا کنون خلیج فارس در اینجا قصد داریم در مورد خلیج فارس در کتب تاریخی و جغرافیایی از آغاز تا کنون توضیحاتی مستند ارائه دهیم. نام خلیج فارس ریشه در تاریخ دور و دراز کشور ما دارد و در اسناد تاریخی و بین‌المللی نیز ثبت شده است. در متن ...
نوشته شده توسط در تاریخ 16 اردیبهشت 1395ادامه مطلب