عصبانیت در رابطه عاشقانه روش های مقابله با خشم و عصبانیت

عصبانیت در رابطه عاشقانه روش های مقابله با خشم و عصبانیت عصبانیت در رابطه عاشقانه روش های مقابله با خشم و عصبانیت عصبانیت در رابطه عاشقانه , روشهای مقابله با عصبانیت در رابطه عاشقانه ,رفتار در رابطه عاشقانه ,روش های مقابله با خشم :, روشهای مقابله با عصبانیت در رابطه عاشقانه : ??سریع قضاوت نکنیم ??کم کردن انتظارات ??صبور باشیم ??گاهی سکوت کنیم ??فهمیدن علت عصبانیت ??بیان احساس خودمان یکی از هیجان های پیچیده انسان خشم است که واکنشی است ...
نوشته شده توسط در تاریخ 1 اردیبهشت 1397ادامه مطلب