مزایای زندگی مجردی

مزایای زندگی مجردی مزایای زندگی مجردی خیلی چیزها بدتر از تنها بودن است. اما معمولاً ده‌ها سال طول می‌کشد تا متوجه این مسئله بشویم. و بیشتر اوقات، وقتی این را فهمیدیم، دیگر خیلی دیر شده است. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر شدن نیست. ـــ چارلز بوکوفسکی بله، خیلی چیزهای بدتر از تنهایی هم هست. سال‌های مجردی شما ازجمله مفیدترین و آزادترین سال‌های زندگی‌تان است. ...
نوشته شده توسط در تاریخ 9 دی 1396ادامه مطلب