کمر درد و سیاتیک چـطوری کمر درد و سیاتیک رو از بین ببریم؟

کمر درد و سیاتیک چـطوری کمر درد و سیاتیک رو از بین ببریم؟ کمر درد و سیاتیک چـطوری کمر درد و سیاتیک رو از بین ببریم؟ کمر درد و سیاتیک چـطوری کمر درد و سیاتیک رو از بین ببریم؟ ✅3 ق روغن خردل + 3 حبه سیر را خرد کنید و با کمی تخم زنیان حرارت بدهید،بعدازخنک شدن روی موضع بمالید! ?بعدازچندبارتکرار دردازبین میرود افرادی که دردهای سیاتیک را تجربه کرده‌اند می‌دانند که این دردها با انقباضاتی در ...
نوشته شده توسط در تاریخ 13 آبان 1397ادامه مطلب