بهترین واکس ماشین رفع گرد و غبار خودرو

 از دیگر قابلیت های فوق العاده این واکس می توان به عدم جذب گرد و غبار و جلوگیری از ترک خوردگی و سفیدک زدن سطح اشاره کرد.این واکس و محافظ سطوح پلاستیکی دارای خاصیت آنتی استاتیک و آنتی UV بوده و فاقد چسبندگی می باشد.واکس بازسازی کننده سطوح پلاستیکی با فرمولی جدید برای کلیه سطوح پلاستیکی بیرونی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

واکس جلوگیری از ترک خوردگی داشبورد ماشین

ایجاد درخشندگی بر روی سطوح پلاستیکی و جلوگیری از ترک خوردگی از ویژگی های بازسازی کننده پلاستیک می‌باشد.

استفاده از این محصول باعث بازگرداندن رنگ مشکی به سطوح پلاستیکی می‌شود.واکس بازسازی کننده پلاستیک را واکس بازسازی کننده پلاستیکی مشکی را بر روی اسفنج نرم ریخته و سطوح مورد نظر را تمیز نمایید.

برای نوار های مشکی دور درب و سپر ها و نیز آینه های بغل و کلیه سطوح پلاستیکی مشکی می‌توان از آن استفاده کرد.