همسرانه در یک رابطه حقیقی نه فاصله اهمیت دارد،نه سن و سال

همسرانه در یک رابطه حقیقی نه فاصله اهمیت دارد،نه سن و سال همسرانه, رابطه حقیقی , رابطه قوی همسرانه , اعتماد بین زن و شوهر , وفاداری زن و شوهر ,دوام رابطه حقیقی همسرانه در یک رابطه حقیقی نه فاصله اهمیت دارد،نه سن و سال و نه اینکه هرروز باهم گفتگو کنید. امامهمترین موضوع اعتماد و وفاداری است. اعتماد یک زن به مردش و ...
نوشته شده توسط در تاریخ 24 فروردین 1397ادامه مطلب

مطرح کردن خواسته از طرف خانوم ها چه جوری خواسته مو بگم؟

مطرح کردن خواسته از طرف خانوم ها چه جوری خواسته مو بگم؟ مطرح کردن خواسته , گفتن خواسته, چگونه حرفمان را بگوییم , 🔹 چه جوری خواسته مو بگم؟ یکی از عادت های ما خانم ها در حین صحبت کردن اینه که گاهی که یه خواسته ای داریم یه مدلی بیانش میکنیم که شوهرش لجش در میاد! 👈🏻 چطوری؟ بذارین با مثال بگم: ...
نوشته شده توسط در تاریخ 30 بهمن 1396ادامه مطلب