مطرح کردن خواسته از طرف خانوم ها چه جوری خواسته مو بگم؟

مطرح کردن خواسته از طرف خانوم ها چه جوری خواسته مو بگم؟ مطرح کردن خواسته , گفتن خواسته, چگونه حرفمان را بگوییم , 🔹 چه جوری خواسته مو بگم؟ یکی از عادت های ما خانم ها در حین صحبت کردن اینه که گاهی که یه خواسته ای داریم یه مدلی بیانش میکنیم که شوهرش لجش در میاد! 👈🏻 چطوری؟ بذارین با مثال بگم: ...
نوشته شده توسط در تاریخ 30 بهمن 1396ادامه مطلب